A Magyar Politikai Akadémia képzéseit átmenetileg felfüggesztjük. Korábbi tanítványainknak köszönjük az eddigi bizalmat és érdeklődést, reméljük, hogy a megszerzett tudásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon a politikusok egy új generációja kerüljön közéletformáló szerepbe.

Alapító
Gattyán György

„Minden tettünk mozgatórugója a kreativitás és az innováció, függetlenül attól, hogy mit hozunk létre. A Megoldás Mozgalom alapítójaként egy, az ország számára fontos, közös célunk vezérelt. Lehetőséget, felületet adni a magyaroknak, hogy kifejezhessék, elmondhassák véleményüket, kiállhassanak jogaikért egy olyan platformon keresztül, amelyet nem árnyékol be az elmúlt évek politikája. Meggyőződésem, hogy Magyarországnak valódi szemléletváltásra, kézzelfogható reformokra van szüksége, amelyhez egy új generáció helyzetbehozása szükséges. A Magyar Politikai Akadémia szakít az eddigi, hagyományos politikusképző iskolákkal, sokkal inkább arra törekszik, hogy a jövő politikusai a szolgálatot ne elsősorban politikai akaratból végezzék, ne korábbi meggyőződésekből, ne a pártszimpátia alapján, hanem kizárólag szakértőként, a nemzet érdekeit szem előtt tartva, a Megoldásokat keresve! A Magyar Politikai Akadémia egy teljesen új, modern, európai, friss gondolkodású, lendületes, gyors és célravezető megközelítéseket kínáló politikai közösség felkészítésére, létrehozására vállalkozik!”

alapító, Gattyán György

Vegyél részt képzésünkön és képes leszel politikai szemléletváltásra, józan párbeszéd melletti probléma megoldásra, kifejleszted vitakészséged és kommunikációs képességed. Politikai alapismereteidet pedig magyar és EU-s szinten is kibővíted a képzés végére.

Miért a Magyar Politikai Akadémia?

Azért, mert a rendszerváltás óta Magyarországon megállt az idő! A mindenkori kormányok, a politikusok – tisztelet a kivételnek – elmulasztották végrehajtani azokat a reformokat, rendszerszintű változásokat, amelyek segítségével Magyarország élhetőbb, szerethetőbb, függetlenebb, pénzügyileg és gazdaságilag stabilabb, erősebb lehetne! Szükség van egy olyan új politikai generációra, amelyik nem függ a múlttól, a baloldal vagy a jobboldal árnyékától, viszont nemzetközi tapasztalatokkal, üzleti gondolkodással és szociális érzékenységgel is bír! A MEMO Alapítvány arra vállalkozik, hogy segít kinevelni, felépíteni egy olyan új, a közjóért, a közügyekért tenni akaró, elhivatott, a nemzet érdekeit szem előtt tartó, gondolkodó generációt, amely képes lebontani a rossz, régi kliséket, a rosszul beidegződött politikusi hozzáállásokat azért, hogy Magyarország önfenntartó, erős, független, a közös európai értékeket büszkén viselő állam legyen!