Politikatudomány (mesterfok)

Tartalomjegyzék

A képzési program

Képzés megnevezése

Magyar Politikai Akadémia – Politikatudomány (mesterfok)

A képzés célja

A politikatudomány mesterképzés olyan tanulmányi kurzus, amely a politika különböző aspektusainak alapos vizsgálatát biztosítja, beleértve a politikai rendszerek, a nemzetközi kapcsolatok, a politikai elmélet, a közigazgatás és a politikai elemzés elveit és gyakorlatát. Célja, hogy a hallgatókat felvértezze az összetett politikai világ megértéséhez és a politikai folyamatban való hatékony részvételhez szükséges ismeretekkel és készségekkel, amelyet a gyakorlatba is sikeresen átültethetnek. A politikai mesterképzés részleteiben bemutatja a politikai filozófiát, összehasonlító politikát, közpolitikát, nemzetközi kapcsolatokat és a politikai viselkedésformákat. A hallgatók olyan speciális témákat is tanulmányozhatnak, mint a körforgásos gazdaságtan, a magyar közigazgatás és a politikatudományi kutatási módszerek. A hallgatók eredeti, valós idejű élethelyzetekben kell megfeleljenek.

A kurzus felkészítheti a hallgatókat a kormányzati, politikai, önkormányzati, EU-s nemzetközi szervezetek, nonprofit szervezetek és a független média területén való sikeres munkára. A 90% felett teljesítő hallgatók a politika mestereiként, ajánlásunkkal tudják képviselni a magyar embereket mind az országgyűlésben, mind nemzetközi politikai szintéren.

A képzés célcsoportja

Azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik középfokon sikeres vizsgát tettek és tovább bővítenék ezen a területen ismereteiket. Erős alapot nyújt azok számára is, akik további tudományos tanulmányokat kívánnak folytatni, például Mester vagy PhD-fokozatot kívánnak szerezni a politikatudományban vagy egy kapcsolódó területen. Emellett ajánljuk azon érdeklődőknek, akik országgyűlési és/vagy EP képviselőként szeretnék a magyar embereket és Magyarországot példásan képviselni.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák

Közigazgatási folyamatok ismerete: A hallgatók megismerik az állami elosztórendszerek működését.

Politikai filozófia és összehasonlító politika: A hallgatók megismerik a politikai filozófia különböző összefüggéseit.

Politikai gondolkodás és érvelés: A hallgatók képesek lesznek a politikai problémák és kérdések elemzésére, valamint érvelésre a politikai életben.

Politikai retorika: A hallgatók megérthetik a politikai retorika alkalmazását és hatását, ami segíti őket a hatékony kommunikációban.

Állami hatékonyság és eredményesség értékelése: A hallgatók képesek lesznek értékelni az állami elosztórendszerek hatékonyságát és eredményességét.

Jogi ismeretek: Az állami elosztórendszerekhez kapcsolódó jogi ismeretek, például költségvetési törvények és szabályozások megértése.

Döntéshozatal és politikai kontextus megértése: A kurzus során a hallgatók olyan készségeket fejlesztenek ki, amelyek segítik őket a döntéshozatali folyamatok átlátásában és elemzésében.

Hatékony részvétel a politikai folyamatokban: a hallgatók a képzés végére felkészültek lesznek akár a politikai folyamatokban való hatékony részvételre és a politikai döntéshozatali folyamatok megértésére.

Képviselési lehetőség: A hallgatók akár az országgyűlésben vagy nemzetközi politikai szinteken is képviselhetik a magyar embereket. A 90% felett teljesítő hallgatók a politika mestereiként, ajánlásunkkal tudják képviselni a magyar embereket mind az országgyűlésben, mind nemzetközi politikai szintéren.

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség

A bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve.

Szakmai végzettség

A bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez kötve.

Szakmai gyakorlat

A bekapcsolódás nincs meghatározott szakmai gyakorlathoz kötve.

Egészségügyi alkalmasság

A bekapcsolódás nincs egészségügyi alkalmassághoz kötve.

Pályaalkalmassági vizsgálat

A bekapcsolódás nincs pályaalkalmassághoz kötve.

Előzetesen elvárt ismeretek

A Magyar Politikai Akadémia középfokú képzésének teljesítése.

Egyéb feltételek

A képzésben való részvétel feltételei

Képzési díj befizetéseA részvételhez szükséges a képzési díj megfizetése.
Mesterfokú képzés díja: 50.000 Ft
Részvétel követésének módjaA résztvevők által aláírt jelenléti ívek, továbbá a teljes képzés során a résztvevők hiányzásait is dokumentáló haladási napló.
Megengedett hiányzásA képzési órák 20 %-a, azaz 2 kontaktóra
Egyéb feltételek

Támogatott képzések esetén a támogatási szerződésben/ támogatói okiratban/együttműködési megállapodásban, munkáltatói megrendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek szerepelhetnek.

Ezen szerződésekben szereplő kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás esetén a szerződésben foglalt megengedett hiányzás az irányadó.

Tervezett képzési idő

Kontaktórák száma11 óra (10 kontaktóra + 1 óra vizsga)
Kontaktórák hossza1 kontaktóra = 45 perc

Maximális csoportlétszám

Maximális csoportlétszám (fő) 100 fő
 

Oszd meg másokkal is!