Politikai tanulmányok (középfok)

A Magyar Politikai Akadémia középfokú akadémiai képzése az alapfokon elsajátított tananyagra épül. A középfokon való részvétel feltétele
az alapfok sikeres teljesítése. A középfokú tanulmányok mélyebben foglalkoznak a politikai tudományágakkal, a politika gazdasági, szociológiai és
pszichológiai, társadalmi dimenzióival. A középfokú képzésen az alapfokhoz képest 25%‐al több gyakorlati modulon keresztül már éles politikai
szituációkban kell helytállni a hallgatóknak, ahol szimulációs gyakorlatokon keresztül egyéni és csoport feladatokat kell teljesíteni. 

Kinek ajánljuk? Ajánljuk mindenkinek, aki az alapfokon sikeres vizsgát tett már és tovább bővítené ezen a területen ismereteit, illetve szívesen tenne Magyarországért, valamint önkormányzati szinten képviselné a választókat.