Politikai tanulmányok (középfok)

Tartalomjegyzék

A képzési program

Képzés megnevezése

Magyar Politikai Akadémia – Politikai tanulmányok (középfok)

A képzés célja

A Magyar Politikai Akadémia középfokú akadémiai képzése az alapfokon elsajátított tananyagra épül. A középfokú tanulmányok mélyebben foglalkoznak a politikai tudományágakkal, a politika gazdasági, szociológiai és pszichológiai, társadalmi dimenzióival.

A tanulmányok fókuszában a politikatudományok vannak, mérsékelt és szabadelvű gyakorlati feladatokkal. A témák széles skálán mozognak, beleértve a politikai elméletet, az összehasonlító politikát, a nemzetközi kapcsolatokat, a közpolitikát és a magyar politikai pártok viselkedését.

A képzésben résztvevő személy képes egy mélyebb politikai álláspont kialakítására és kommunikálására, a józan párbeszéd mellett a probléma felismerésére. Elmélyíti és éles helyzetben magabiztosan képes alkalmazni a kommunikációs és vitarendezési képességek tárházát.

A képzés célcsoportja

Azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik alapfokon sikeres vizsgát tettek és tovább bővítenék ezen a területen ismereteiket, illetve szívesen tennének Magyarországért, valamint önkormányzati szinten képviselnék a választókat.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

Kritikus gondolkodás: a résztvevők fejlesztik kritikai gondolkodásukat és az érvelési képességeiket, hogy képesek legyenek értelmezni és értékelni különböző politikai elképzeléseket és argumentumokat.

Politikai rendszerek megértése: a résztvevők megismerik a politikai rendszereket és struktúrákat, és képesek lesznek azok működését és változásait értelmezni

Politikai tudományágak ismerete: A résztvevők széles körű ismereteket szereznek a politikai tudományágakról, beleértve a politikai elméletet, az összehasonlító politikát, a nemzetközi kapcsolatokat, a közpolitikát és a magyar politikai pártok viselkedését.

Környezeti tudatosság: A képzés segít a hallgatóknak a környezeti kihívások megértésében és abban, hogy hogyan lehet a körforgásos gazdaság eszközeivel hozzájárulni a fenntarthatósághoz.

Szociológiai megértés: A résztvevők képesek lesznek elemezni a politika szociológiai és pszichológiai dimenzióit, és értelmezni azok hatását a politikára.

Nemzetközi perspektíva: A nemzetközi kapcsolatok és összehasonlító politika terén szerzett ismeretek révén a hallgatók globális perspektívával közelíthetik meg a politikai kérdéseket.

Hatékony kommunikáció: A politikai tanulmányok során a hallgatók fejleszthetik a hatékony kommunikációs készségeiket, beleértve a beszédet, az írást és a prezentációt, hogy meggyőzően tudják kifejezni álláspontjukat és gondolataikat.

Társadalmi és politikai problémák komplex kezelése: A résztvevők olyan komplex társadalmi és politikai problémákkal szembesülhetnek, amelyek megértéséhez és megoldásához több szempontot kell figyelembe venniük.

Érvelési készség: A résztvevők képesek lesznek megfelelő érveket előterjeszteni és védelmezni egy adott politikai kérdés vagy álláspont mellett.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség

A bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve.

Szakmai végzettség

A bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez kötve.

Szakmai gyakorlat

A bekapcsolódás nincs meghatározott szakmai gyakorlathoz kötve.

Egészségügyi alkalmasság

A bekapcsolódás nincs egészségügyi alkalmassághoz kötve.

Pályaalkalmassági vizsgálat

A bekapcsolódás nincs pályaalkalmassághoz kötve.

Előzetesen elvárt ismeretek

A Magyar Politikai Akadémia alapfokú képzésének teljesítése.

Egyéb feltételek

Minden résztvevővel az Fktv. végrehajtási rendelete (a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni.

A képzésben való részvétel feltételei

Képzési díj befizetéseA részvételhez szükséges a képzési díj megfizetése.
Alapképzés díja: 50.000 Ft
Részvétel követésének módjaA résztvevők által aláírt jelenléti ívek, továbbá a teljes képzés során a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási napló.
Megengedett hiányzásA képzési órák 20 %-a
Egyéb feltételek

Támogatott képzések esetén a támogatási szerződésben/ támogatói okiratban/együttműködési megállapodásban, munkáltatói megrendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek szerepelhetnek.

Ezen szerződésekben szereplő kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás esetén a szerződésben foglalt megengedett hiányzás az irányadó.

Tervezett képzési idő

Tanórák száma

24 óra (+ 1 óra vizsga)

Maximális csoportlétszám

Maximális csoportlétszám (fő) 100 fő
 

Oszd meg másokkal is!