magyar-politikai-akademia-logo-tablet

Politikai alapismeretek alapfok

A Magyar Politikai Akadémia alapfokú képzésén betekintést kapnak a hallgatók a hazai közélet, illetve politika világába. Azokat az ismereteket adjuk át a diákoknak, amelyek egy modern Magyarország létrehozását támogató politika megértéséhez szükségesek. Az elméleti alapfokú órákon túl kezdő gyakorlatorientált workshopokat tartunk, ahol kipróbálhatja a hallgató az érvelési és kommunikációs készségeit, illetve fejlesztheti ezen kompetenciáit. Kinek ajánljuk? Ajánljuk minden érdeklődőnek, aki szeretné jobban megismerni a politika világát, a mindennapjainkat meghatározó közélet összefüggéseit.

Play Video
Vitarendezési és érvelés szimuláció
Huszár Viktor Dénes

A szimuláció jellegű órák célja az elméleti és gyakorlati ismeretek felmérése, ezáltal a megszerzett kompetenciák, képességek megszilárdítása.

Valós politikai vitahelyzet generálása a résztvevők között, így lehetőséget teremtve arra, hogy korábban megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat valós szituáción alapuló feladatok során elmélyítsék. Ezen szimulációk alkalmával különböző álláspontok és a mindennapjainkat meghatározó közéleti problémák kerülnek feltárásra.

Vitarendezés és érvelési workshop I. (ADR)
Huszár Viktor Dénes

Ezen a workshopon megismerik a résztvevők, hogy a vezető politikusok milyen eszközöket használnak egy-egy érvelési szituációban, ha érvelniük kell saját álláspontjuk mellett vagy a másik fél álláspontjának megcáfolása végett. Emellett megismerheti azt az időtállóan bevált eljárást a hallgató, amellyel szinte minden konfliktusra win-win megoldást találhat, ezáltal időt takaríthat meg, csökkentheti a felmerülő esetleges költségeket, kiküszöbölheti a jogi vitákat és megőrizheti az értékes emberi kapcsolatokat, a politikai tiszteletet, és társadalmi elismerést is kivívhat magának.

A workshop tartalma:

 • Meglévő politikai viták elemzése pszichológiai és kommunikációs szempontból
 • Principled Negotiation technika megismerése
 • Gyakorlati készségek és technikák elsajátítása a vitás kérdések hatékony és magabiztos megoldásának érdekében
 • Alternatív vitarendezési elmélet (ADR) megismerése
Bevezetés a politikába I.
Huszár Viktor Dénes

A résztvevők megismerkedhetnek a politikatudomány elméleti alapismereteivel és fogalmaival, a különböző ideológiai, politikai irányzatok elvi alapjaival. Ezek mellett az előadás célja, hogy a résztvevők számára bemutatásra kerüljön a társadalom politikai rendszere, viszonyai, azok főbb törvényszerűségei, a politikai intézmények, hatalmi ágak, a politikai hatalom szervezetrendszere és annak működése.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • A politika társadalmi jelentősége
 • Politikai ideológia, irányzatok, elhatárolási ismérvek
 • A politikatudomány alapjai, nemzetközi és magyar politikai gondolkodás ismérvei, társadalom és politikatörténet (eszmetörténet), magyar politikai rendszer, nemzetközi viszonyok elemzése, módszertani ismeretek, differenciáló szakmai ismeretek
 • Politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek, parlamentarizmus
 • Hatalmi ágak elhatárolása
 • Országgyűlés működése, törvényalkotási alapok
 • Törvényalkotás, annotáció, indítvány benyújtásának alapjai
Állami elosztórendszerek I. – Egészségügy
Dr. Kertész Krisztián

Bemutatásra kerülnek az egészségügyi rendszer lehetséges átalakítási lehetőségei és öt különböző egészségügyi modell is, melyek előnyeit és hátrányait is részleteiben megismerik a résztvevők.
Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • A technológia jelenlegi fejlődési trendjei miként módosítják a különböző egészségügyi rendszerek hatékonyságát?
 • A megváltozott környezetben vajon az állami szolgáltató intézmények keretében vagy a profitorientált, versenyző gazdasági társaságok keretében működő egészségügyi szolgáltatások a hatékonyabbak, illetve mi ezek előnyei és hátrányai?
 • Az egészségügy finanszírozási kérdései
 • A társadalombiztosítás alapú modell és a több magánbiztosítós rendszeren alapuló finanszírozási modellek előnyei és hátrányai
 • Milyen módon lenne célszerű átalakítani a magyar egészségügyi rendszert? A fekvőbeteg vagy a járó beteg ellátásban lehet nagyobb tere a gazdaságpolitikai reformoknak, átalakításoknak?
Körforgásos gazdaságtan
Dr. Ligetvári Ferenc

A természeti erőforrások többszöri hasznosítása, különös tekintettel a véges készletek megőrzésére, továbbá olyan technológia alkalmazására, amely a közegészségügy javítását, valamint az állampolgár, a fogyasztó számára a rezsicsökkentést szolgálja. Emellett az előadás célja az ország területén belüli lehetőségek feltárása, a szemlélet elterjedéséből származó gazdasági és szociális előnyök közös keresése.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • A táplálékláncba bekerülő, ismeretlen összetételű vegyületek más elhelyezési módjának elemzése
 • A jelenlegi technológia alapján káros anyagok szerepének megváltoztatása
 • A módosításból származó tetemes előny értelmezése.
 • Egyszerű technológia alkalmazásából származó előnyök elterjesztése
Jogi politikai ismeretek I.
Dr. Bajusz Krisztina Ilona

A magyar államszervezet és politikai berendezkedés alapismereteinek elsajátítása. A különböző választási rendszerek ismertetése, ezek kihatása a választási eredményekre. Az Alaptörvény és az Európai Unió jogalkotásának hatása a közjogi berendezkedésre.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • Alapvető jogok, Alaptörvény és a kapcsolódó jogi eszközrendszer
 • Jogalkotási hierarchia, a magyar politikai rendszer jellemzői
 • Választási alapok, helyi és országos szinten, európai parlamenti választások
 • A kormányzás
 • Egyes intézmények önálló ismertetése
GDPR és informatikai jogi alapismeretek I.
Dr. Németh Ádám

Adatkezelési szabályok, elvek ismeretének elsajátítása.

Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • Az adatkezelés jogszerűségének, elveinek bemutatása. Érintve az adatvédelmi jogalapokat, elveket, az adatkezelő és -feldolgozó fogalmát (tekintettel a NAIH politikai pártok adatkezelésére vonatkozó iránymutatására).
 • Személyiségi jog bemutatása, a nevesített személyiségi jogok megjelölése, ezen jogok tartalmának kifejtése mellett a közszereplő sajátos helyzetének áttekintése.
 • Közérdekű adatok megismerése, különös tekintettel a fogalmára, az igénylés menetére, illetve a felmerülésének eseteire.
Kommunikációs ismeretek
Nemes Tamás

A hallgató a képzés végére olyan alapfokú elméleti és tárgyi tudással rendelkezik majd, amely alkalmassá teszi arra, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó működésében eligazodjon, a sajtóban való később megjelenéseit, megnyilvánulásait megalapozza.
Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

 • Általános média ismeret
 • A média hatalma
 • Sajtó ismeret
 • Kommunikációs csapdák, cselek, trükkök
 • Testbeszéd-metakommunikáció
 • Mit szabad? mit nem? – a sajtójog általános ismerete