Gyakran Ismételt Kérdések

Mi az az MPA?

A Magyar Politikai Akadémia (rövidítve: MPA) három szinten kínál képzéseket az érdeklődők számára. Az MPA szakít az eddigi, hagyományos politikusképző iskolákkal, sokkal inkább arra törekszik, hogy a jövő politikusai a szolgálatot ne elsősorban politikai akaratból végezzék, ne korábbi meggyőződésekből, ne a pártszimpátia alapján, hanem kizárólag szakértőként, a nemzet érdekeit szem előtt tartva, a Megoldásokat keresve! A Magyar Politikai Akadémia egy teljesen új, modern, európai, friss gondolkodású, lendületes, gyors és célravezető megközelítéseket kínáló politikai közösség felkészítésére, létrehozására vállalkozik!

Bővebben: https://magyarpolitikaiakademia.hu/

MPA képzések:
Politikai alapismeretek – alapfok

Átfogó ismereteket nyújt a magyar politikai helyzetről, a magyarországi történelmi és jelenlegi pártokról, illetve pártrendszerekről. A képzésben résztvevő személy képes általános politikai álláspont kialakítására és kommunikálására, a józan párbeszéd mellett a probléma felismerésére. Megismeri a kommunikációs és vitarendezési képességek tárházát.

Bővebben: https://magyarpolitikaiakademia.hu/politikai-alapismeretek-alapfok/

Politikai tanulmányok – középfok

A tanulmányok fókuszában a politikatudományok vannak, mérsékelt és szabadelvű gyakorlati feladatokkal. A témák széles skálán mozognak, beleértve a politikai elméletet, az összehasonlító politikát, a nemzetközi kapcsolatokat, a közpolitikát és a magyar politikai pártok viselkedését. A politikai tanulmányok kurzust úgy terveztük, hogy a bevezető szintű alapkurzuson szerzett ismeretekre építsen.

Bővebben: https://magyarpolitikaiakademia.hu/politikai-tanulmanyok-kozepfok/

Politikatudomány – mesterfok

A politika különböző aspektusainak alapos vizsgálatát biztosítja, beleértve a politikai rendszerek, a nemzetközi kapcsolatok, a politikai elmélet, a közigazgatás és a politikai elemzés elveit és gyakorlatát. Célja, hogy a hallgatókat felvértezze az összetett politikai világ megértéséhez és a politikai folyamatban való hatékony részvételhez szükséges ismeretekkel és készségekkel. A hallgatók olyan speciális témákat is tanulmányozhatnak, mint a körforgásos gazdaságtan, a magyar közigazgatás és a politikatudományi kutatási módszerek.

Bővebben: https://magyarpolitikaiakademia.hu/politikatudomany-mesterfok/

Azért, mert a rendszerváltás óta Magyarországon megállt az idő! A mindenkori kormányok, a politikusok – tisztelet a kivételnek – elmulasztották végrehajtani azokat a reformokat, rendszerszintű változásokat, amelyek segítségével Magyarország élhetőbb, szerethetőbb, függetlenebb, pénzügyileg és gazdaságilag stabilabb, erősebb lehetne! Szükség van egy olyan új politikai generációra, amelyik nem függ a múlttól, a baloldal vagy a jobboldal árnyékától, viszont nemzetközi tapasztalatokkal, üzleti gondolkodással és szociális érzékenységgel is bír! A MEMO Alapítvány arra vállalkozik, hogy segít kinevelni, felépíteni egy olyan új, a közjóért, a közügyekért tenni akaró, elhivatott, a nemzet érdekeit szem előtt tartó, gondolkodó generációt, amely képes lebontani a rossz, régi kliséket, a rosszul beidegződött politikusi hozzáállásokat azért, hogy Magyarország önfenntartó, erős, független, a közös európai értékeket büszkén viselő állam legyen!

Az egyes képzések az órarendben meghatározott időpontokban zajlanak. Az órarendeket az alábbi linkre kattintva éri el: https://magyarpolitikaiakademia.hu/meghirdetett-kepzeseink/

Időpont és helyszín: A vizsgára a képzést követően várhatóan két héttel kerül sor online formában, erről a hallgatók a MOODLE oktatási felületen részletes tájékoztatást kapnak.

Tananyagok elérése: A képzés online oktatási felületén (Moodle) minden szükséges tananyag, segédanyag és információ elérhető a képzés ideje alatt.

Gyakorló kérdésbank használata: A vizsga előtt 2 munkanappal megnyílik a MOODLE-ben az ún. Gyakorló kérdésbank, mely 3 órás intervallumban segíti a felkészülést

A Moodle lehetővé teszi oktatási anyagok létrehozását és megosztását, online tanfolyamok indítását, tanulási tartalmak kezelését, és lehetőséget ad az online tanulás és oktatás szervezésére. Az iskolák, egyetemek és más oktatási intézmények gyakran használják ezt a platformot, hogy támogassák a távoktatást és az online tanulást.

Ebbe a rendszerbe belépve érhetik el a résztvevők:
 • a képzés során elhangzott előadások prezentációit
 • az előadásokhoz tartozó tematikákat, segédanyagokat, tananyagokat
 • a gyakorló kérdésbankot
 • a vizsgát és pótvizsgát
 • hasznos információkat a képzéshez kapcsolódóan

A Moodle a https://neptun.elte.hu https://akademiak-moodle.hu/login/index.php webcímen érhető el. Belépéshez a rendszer automatikusan és egyénre szabottan generálja a belépési adatokat, amelyről a kurzus résztvevőinek automatizált e-mailt küld. Amennyiben az e-mail nem érkezik meg a jelentkezési eljárásban megadott e-mail címére a képzés előtt 3 munkanappal, azt feltétlenül jelezze a info@magyarpolitikaiakademia.hu címen.

Felhasználónév/Azonosító: a jelentkezési eljárásban megadott e-mail cím. 

Jelszó: amennyiben korábbról nem rendelkezett Akadémiák Moodle eléréssel, akkor az induló jelszavát a rendszer automatikusan generálja és e-mailben elküldi, majd végleges jelszavát Ön tudja megadni az ’Új jelszó’ menüpontnál.

A vizsga előtt 2 munkanappal megnyílik a MOODLE-ben az ún. Gyakorló kérdésbank, mely 3 órás intervallumban segíti a felkészülést. A gyakorlás végén a rendszer megjeleníti az elért eredményt. Ez segítséget nyújt a felkészültség mérésében. Azonban a rendszer nem jeleníti meg, hogy mely válaszok hibásak vagy helyesek. A kérdésbank több mint 100 kérdést tartalmaz, mindegyik kérdés valamelyik előadáshoz köthető. A viszganapon a rendszer 50 kérdéses vizsgafeladatsort generál ezekből a kérdésekből.

Amennyiben a vizsgaidőpont a hallgató részére nem megfelelő, biztosítunk egy pótvizsgadátumot. Ha a pótvizsga dátuma sem megfelelő, sajnos további lehetőséget nem tudunk biztosítani a vizsgára, ez esetben szükséges újra elvégezni a kurzust.

Amennyiben a vizsga eredménye sikertelen lesz, úgy egy alkalommal lehetőséget biztosítunk pótvizsgára. Ha a pótvizsga is sikertelen eredménnyel zárul, szükséges újra megismételni a kurzust.

A pontszámok értékelése a következők szerint történik:

 • 90% – 100%: Kiváló
 • 80% – 89%: Jó
 • 70 – 79%: Közepes
 • 60% – 69%: Elégséges
 • 0% – 59%: Nem felelt meg
 • Politikai alapismeretek – alapfok – 25.000 Ft
 • Politikai tanulmányok – középfok – 50.000 Ft
 • Politikatudomány – mesterfok – 100.000 Ft

Az alábbi jelentkezési űrlap kitöltésével lehet jelentkezni a képzésre. Fontos, hogy az első pontban a megfelelő időpontú képzést válassza ki, mert a felvételi eljárás során számít a jelentkezési sorrend.

Jelentkezés: https://magyarpolitikaiakademia.hu/jelentkezes/

A weblapon leadott jelentkezés után a jelentkezők kapnak egy adatbekérő e-mailt az info@magyarpolitikaiakademia.hu e-mail címről. Amint a második körös adatbekérő űrlapot is kitöltötték a jelentkezők e-mailben küldjük a díjbekérőt, amely banki átutalással egyenlíthető ki:

 • Bankszámla szám: 11707110-21468751
 • Kedvezményezett: MEMO Alapítvány
 • Közlemény: Díjbekérő sorszáma

A képzési díj minden felmerülő költséget tartalmaz. Nincsenek utólag felmerülő költségek.

50%-os kedvezmény regisztrált támogató tagjainknak és önkénteseinknek. Köszönjük az elkötelezettségeteket és segítségeteket!

 • A következő linken csatlakozhat támogató tagjainkhoz: ITT
 • A következő linken csatlakozhat önkénteseinkhez:  ITT

50%-os kedvezmény minden Magyarországon bejegyzett párt tagja számára: 
Az Akadémián örömmel fogadjuk bármely Magyarországon bejegyzett párt tagjait. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az összes előadás politikai hovatartozástól független legyen, hiszen az oktatásnak semmilyen politikai hovatartozástól nem szabad függenie!

Jelentkezési feltételek: a kétkörös regisztráció elvégzése.

Életkor: A képzés résztvevője betöltötte a 18. életévet.

Képzési díj befizetése:

 • Politikai alapismeretek – alapfok – 25.000 Ft
 • Politikai tanulmányok – középfok – 50.000 Ft
 • Politikatudomány – mesterfok – 100.000 Ft

Egyéb feltételek: Minden résztvevővel az Fktv. végrehajtási rendelete (a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni.

A képzés helyszíne: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. Docler Irodaház

Megengedett hiányzás: a képzési órák 20 %-a.

Személyes jelenlét: a résztvevők által aláírt jelenléti ívek támasztják alá.

Megengedett hiányzás: a képzési órák 20 %-a.

NEM, Az Akadémián örömmel fogadjuk bármely Magyarországon bejegyzett párt tagjait. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az összes előadás politikai hovatartozástól független legyen, hiszen az oktatásnak semmilyen politikai hovatartozástól nem szabad függenie!