Kommunikációs ismeretek

A hallgató a képzés végére olyan alapfokú elméleti és tárgyi tudással rendelkezik majd, amely alkalmassá teszi arra, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó működésében eligazodjon, a sajtóban való később megjelenéseit, megnyilvánulásait megalapozza.Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

Jogi politikai ismeretek I.

A magyar államszervezet és politikai berendezkedés alapismereteinek elsajátítása. A különböző választási rendszerek ismertetése, ezek kihatása a választási eredményekre. Az Alaptörvény és az Európai Unió jogalkotásának hatása a közjogi berendezkedésre. Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

Körforgásos gazdaságtan

A természeti erőforrások többszöri hasznosítása, különös tekintettel a véges készletek megőrzésére, továbbá olyan technológia alkalmazására, amely a közegészségügy javítását, valamint az állampolgár, a fogyasztó számára a rezsicsökkentést szolgálja. Emellett az előadás célja az ország területén belüli lehetőségek feltárása, a szemlélet elterjedéséből származó gazdasági és szociális előnyök közös keresése. Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek […]

Állami elosztórendszerek I. – Egészségügy

Bemutatásra kerülnek az egészségügyi rendszer lehetséges átalakítási lehetőségei és öt különböző egészségügyi modell is, melyek előnyeit és hátrányait is részleteiben megismerik a résztvevők.Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az alábbi témákba:

Bevezetés a politikába I.

A résztvevők megismerkedhetnek a politikatudomány elméleti alapismereteivel és fogalmaival, a különböző ideológiai, politikai irányzatok elvi alapjaival. Ezek mellett az előadás célja, hogy a résztvevők számára bemutatásra kerüljön a társadalom politikai rendszere, viszonyai, azok főbb törvényszerűségei, a politikai intézmények, hatalmi ágak, a politikai hatalom szervezetrendszere és annak működése. Az előadás során a résztvevők betekintést nyernek az […]

Vitarendezés és érvelési workshop I. (ADR)

Ezen a workshopon megismerik a résztvevők, hogy a vezető politikusok milyen eszközöket használnak egy-egy érvelési szituációban, ha érvelniük kell saját álláspontjuk mellett vagy a másik fél álláspontjának megcáfolása végett. Emellett megismerheti azt az időtállóan bevált eljárást a hallgató, amellyel szinte minden konfliktusra win-win megoldást találhat, ezáltal időt takaríthat meg, csökkentheti a felmerülő esetleges költségeket, kiküszöbölheti […]

Vitarendezési és érvelés szimuláció

A szimuláció jellegű órák célja az elméleti és gyakorlati ismeretek felmérése, ezáltal a megszerzett kompetenciák, képességek megszilárdítása. Valós politikai vitahelyzet generálása a résztvevők között, így lehetőséget teremtve arra, hogy korábban megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat valós szituáción alapuló feladatok során elmélyítsék. Ezen szimulációk alkalmával különböző álláspontok és a mindennapjainkat meghatározó közéleti problémák kerülnek feltárásra.