Karrier – Oktató

A jelentkezéseket az info@magyarpolitikaiakadamia.hu email címre várjuk.

A Magyar Politikai Akadémia a MEMO Alapítvány égisze alatt működő felnőttképzési szervezet, amely a képzésre jelentkezőket felkészíti a politikai pályára akként, hogy részükre mind elméleti, mind pedig gyakorlati képzést nyújt. A Magyar Politikai Akadémia célja, hogy egy új politikusi generációt tudjon kinevelni, amit a kommunikációs és problémamegoldó képesség, valamint interaktív szituációs gyakorlatokon történő személyre szabott fejlesztéssel kíván elérni.

A Magyar Politikai Akadémia fenti célok elérése érdekében keres olyan szakértő oktatókat, akik bármely politikai témában gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek és szeretnék azt megosztani motivált, tanulni vágyó résztvevőkkel. Politikai téma alatt az alábbi esetleges témakörökre keresünk előadókat: pártépítés, kommunikáció, jog, gazdaság, fenntartható fejlődés, kisebbségek, pénzügyi ismeretek, social media szerepe a pártpolitikában, politikai ideológiák, környezetvédelem. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nem egy taxatív felsorolás, így várunk minden kedves jelentkezőt, aki úgy érzi, hogy politikához kapcsolódó témában megfelelő jártasságot szerzett és azt át kívánja adni.

Előadás megtartásának helye: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Docler irodaház)

Feladatok:

 • Előre egyeztetett témában teljeskörű felkészülés és előadás tartása hallgatók részére
 • Előadás megtartása előtt a Szervezők részére prezentáció benyújtása és az előadás anyagáról történő széleskörű egyeztetés annak érdekében, hogy a résztvevői igények minél teljesebben érvényesülhessenek
 • Szoros együttműködés a Szervezőkkel, amely magában foglalja az aktív kapcsolattartást
 • Előadások levezénylése körében – témaválasztástól függően – interaktív résztvevőket aktívan bevonó előadások tartása, illetve a részükre az adott témakörre vonatozóan digitális ismeretanyagok küldése
 • Résztvevők kérdéseinek adekvát módon történő megválaszolása
 • A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzéséhez szükséges a résztvevőknek záróvizsgát tennie, amely kapcsán az Előadó által tartott témakörből a leadott anyag alapján vizsgasor összeállítása az Előadó feladata
 • Előadó köteles ajánlani a témájához tartozó szakirodalmat, amelyből a résztvevők teljeskörűen felkészülhetnek a záróvizsgára
 • Előadások során az Előadnak törekednie kell arra, hogy politikai véleményeknek minél szélesebb körben érvényesülni tudjanak annak érdekében, hogy a résztvevők tágabb spektrumban jussanak információkhoz, ami által a komplex politikai látásmódjuk fejlődik

Jelentkezési feltételek:

 • Az Előadó köteles rendelkezni az általa vállalt és a Magyar Politikai Akadémia által jóváhagyott előadás körében előadandó téma vonatkozásában megfelelő elméleti szakmai ismeretekkel
 • Több éves széleskörű szakmai tapasztalat az előadandó téma/szakterület tekintetében
 • Kiváló előadói és kommunikációs képességek, résztvevők motiválásának képessége
 • Politika, valamint ehhez kapcsolódó folyamatok komplex, rendszerszintű átlátása

Előnyt jelent:

 • Az Előadó által választott témára vonatkozó folyamatban lévő vagy korábbi politikai szerepvállalás
 • Korábban egyetemi oktatás, konferencia, egyéb szakmai eseményen előadói minőségben történő részvétel
 • Angol nyelv ismerte

Amit kínálunk:

 • Elvállalt tevékenységért versenyképes juttatás
 • További oktatási és gyakorlati tapasztalat szerzése
 • Kiemelkedő és tanulni vágyó közönség
 • Igény esetén további együttműködés lehetősége

Oszd meg másokkal is!